budowa bomby termojądrowej

` bo miłośc jak ogień, rozpala nasze serca... ;***

Temat: Polska bomba atomowa
...przygoda atomowa”. Temat ten kontynuowany był później przez kilku autorów, w różnych mediach, sprawą zajmowali się również dziennikarze telewizji TVN. Jedną z dostępnych wersji jest opublikowany na łamach „Nowego Państwa” tekst Mirosława Błacha z 2003 roku o jednoznacznie brzmiącym tytule „Polska bomba atomowa”. Z treści wynika, że w Polsce w latach 70. były prowadzone wysoce zaawansowane badania nad budową bomby termojądrowej. Prace te, pod kierownictwem twórcy polskich badań nad laserowa syntezą termojądrową Sylwestra Kaliskiego, miały poparcie I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka. Do tego stopnia, że w projekt zostały zaangażowane potężne środki finansowe, zaś wywiad wojskowy i gospodarczy zdobywał z Zachodu objęte najściślejszym embargiem komponenty i technologie. Co więcej, autor sugeruje jakoby Gierek chciał...
Źródło: csto.pl/viewtopic.php?t=1707

 

Powered by WordPress dla [` bo miłośc jak ogień, rozpala nasze serca... ;***]. Design by Free WordPress Themes.