budowa ciał stałych

` bo miłośc jak ogień, rozpala nasze serca... ;***

Temat: Potrzebuje referatu, z współczesnej fizyki. Pomóżcie :):):)
...Wstęp 2.3.2. Doświadczenie Rutherforda 2.3.3. Model Bohra atomu wodoru 2.3.4. Poziomy energetyczne 2.3.5. Widma wodoru 2.4. Fale materii 2.5. Zasada nieoznaczoności 3. Elementy mechaniki kwantowej 3.1. Wstęp 3.2. Równanie SchrĂśdingera 3.3. Studnia potencjału 3.4. Efekt tunelowy 3.5. Kwantowa teoria atomu 3.6. Układ okresowy pierwiastków 3.7. Własności magnetyczne ciał 4. Budowa ciał stałych 4.1. Wiązania chemiczne 4.1.1. Wiązanie jonowe 4.1.2. Wiązanie kowalencyjne 4.1.3. Wiązanie Van der Waalsa 4.1.4. Wiązanie metaliczne 4.2. Ciała krystaliczne i bezpostaciowe 4.3. Teoria pasmowa 4.4. Półprzewodniki 4.5. Przyrządy półprzewodnikowe 4.6. Lasery 5. Fizyka jądrowa piszcie tutaj lub na GG 8693804
Źródło: forum.motocykle-mz.pl/viewtopic.php?t=5859

 

Powered by WordPress dla [` bo miłośc jak ogień, rozpala nasze serca... ;***]. Design by Free WordPress Themes.